Free Wordpress ThemesDeposit Poker

Posts Tagged ‘Wolontariat w Europie – wyniki badań’

PostHeaderIcon Wolontariat w Europie–wyniki badań

Z badań przeprowadzonych w roku 2006 przez TNS Opinion & Social na zlecenie Komisji Europejskiej wynika, że 8 na 10 mieszkańców Unii uważa, że pomaganie innym lub wolontariat jest ważnym aspektem w ich życiu, ale tylko 3 na 10 faktycznie czynnie bierze udział w wolontariacie.

W badaniu tym wzięło udział ok 26 800 osób z 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Odpowiedzi poszczególnych państw na pytanie o czynne zaangażowanie w wolontariat były bardzo zróżnicowane. Najwyższy odsetek deklarujących aktywność w tej dziedzinie był w Austrii (60%), Holandii (55%) oraz Szwecji (53%) i Niemczech (52%). Z kolei najmniej osób czynnie uczestniczy w wolontariacie w Bułgarii (10%), na Litwie (11%) i w Portugalii (12%).

Polska w tym „rankingu” plasuje się niestety na 4. miejscu od końca z wynikiem 16%. Jest to niższy wynik niż średnia całej Unii Europejskiej, która wynosi 33%.
W kolejnej części badania sprawdzono jaki wpływa na aktywny udział w wolontariacie mają czynniki społeczno – demograficzne. Jak się okazało tylko 20% osób bezrobotnych angażuje się w pomoc innym, z kolei w środowisku osób zajmujących stanowiska kierownicze jest to aż 49%.

Zauważono również, że osoby, które kształciły się dłużej, np. ukończyły studia wyższe, są bardziej skłonne do uczestnictwa w wolontariacie niż te, które edukacje zakończyły na niższym poziomie.
Z przeprowadzonych badań wynika również, że to kobiety, mimo licznych obowiązków domowych i rodzicielskich, częściej angażują się w działalność charytatywną.

W Polsce ten odsetek wynosi aż 80%. Badane kobiety jako powód takiego działania najczęściej wskazywały poczucie, że robi się coś dobrego (49%) oraz satysfakcję z udzielonej pomocy (27%).