Wolontariat wśród studentów


Praktyczne informacje o wolontariacie i organizacjach wolontarystycznych w Polsce

Wolontariat wśród studentów

Wolontariat wśród studentów jest bardzo popularny, ponieważ daje możliwość poznania nowych miejsc i ludzi oraz wzbogaca młodego człowieka pozwalając mu odkryć swoje słabe i mocne strony.studenci

Młodzi chętnie wyjeżdżają za granicę, są otwarci na ludzi, a w ramach licznie dostępnych programów mogą rozwijać nabyte umiejętności i doskonalić języki obce. Najbardziej popularne wśród studentów są 2 – 3 miesięczne wyjazdy wakacyjne, ale bywają też projekty trwające 10 dni lub nawet 1 rok. Praca odbywa się w zależności od potrzeb, zazwyczaj kilka razy w tygodniu. Wyjeżdżający za granicę wolontariusz ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, często kieszonkowe, a także zwrot kosztów podróży.

Dobrze zorganizowane międzynarodowe grupy wolontariuszy wykonuję prace na rzecz społeczności lokalnej np. na w domach dziecka, przedszkolach, domach spokojnej starości, placówka misyjnych, schroniskach dla azylantów, ośrodkach dla niepełnosprawnych.

Praca wolontariuszy potrzebna jest na różnych kontynentach i w różnych krajach, często bardzo egzotycznych jak np. kraje afrykańskie lub azjatyckie. Dlatego dla młodego człowieka wyjazd w rejony o odmiennej kulturze stanowi atrakcję i przygodę. Po zakończeniu wolontariatu na życzenie zainteresowanego studenta wystawiane jest zaświadczenie , które jest potwierdzeniem wykonywania pracy w charakterze wolontariusza.

Stanowi ono przepustkę do przyszłej kariery zawodowej, bowiem zamieszczenie w CV informacji o działalności dobroczynnej jest dowodem na to, że kandydat do pracy potrafi działać również bez wynagrodzenia.

Wyjazdy organizowane są w rejony atrakcyjne geograficznie i kulturowo, dlatego po zakończeniu wolontariatu studenci mają możliwość poznania i zwiedzenia ciekawych miejsc.

Młodzież studencka prowadzi działalność woluntarystyczną również na miejscu, w swoich ośrodkach akademickich, która związana jest z ich kierunkiem studiów. Studenci kierunków pedagogicznych, psychologicznych lub językowych pomagają w nauce dzieciom i młodzieży.

Prowadzą zajęcia w domach dziecka, świetlicach środowiskowych, sprawują opiekę podczas wyjazdów na wypoczynek letni.

Potrafią wspomagać swoją obecnością i rozmową dzieci pozbawione naturalnej rodziny i bliskich krewnych. Studenci medycyny organizują szkolenia i pokazy udzielania pierwszej pomocy ratującej życie lub zdrowie. Przebywają w hospicjach z osobami ciężko chorymi, zdobywając doświadczenie obcowania z cierpieniem oraz ucząc się wrażliwości. Śmiało można pokusić się o stwierdzenie, że wśród młodzieży studenckiej zapanowała „moda” na wolontariat.

Studenci zainteresowani podjęciem pracy w ramach wolontariatu uzyskają informację w swoich uczelniach oraz w Centrach Wolontariatu we wszystkich miastach wojewódzkich.