WOŚP - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


Praktyczne informacje o wolontariacie i organizacjach wolontarystycznych w Polsce

WOŚP - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Fundacja pod nazwą Wielka Orkiesrta Świątecznej Pomocy jest dzisiaj największą działającą pozarządową organizacją charytatywną w Polsce. Pierwsza spontaniczna zbiórka pieniędzy została zainicjowana przez Jerzego Owsiaka w roku 1992 w programie telewizyjnym “Róbta co chceta” i miała na celu wsparcie oddziału kardiochirurgii dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Istniała tam fundacja, która już od pewnego czasu zbierała środki na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego koniecznego do ratowania ciężko chorych dzieci. Zebrana podczas pierwszego finału kwota okazała się tak duża, że pozwoliła na wsparcie innych oddziałów kardiochirurgii dziecięcej w Polsce.

Był to heepening i wielka zabawa, która nieoczekiwanie przemieniła się w zbiorowy zryw dobroczynności. Nikt z organizatorów nie przewidywał takiego obrotu sprawy, ale nie wolno było zmarnować tego co zostało osiągnięte za pierwszym razem. Dlatego w następnym roku powołano do życia i zarejestrowano Fundację, która miała za cel organizację kolejnego finału i w taki sposób, trwa to do dziś.
Podstawowym celem działalności Fundacji WOŚP jest ochrona zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, a w szczególności dzieci, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali publicznych.

W ciągu wielu lat działalności Fundacja zakupiła sprzęt dla oddziałów kardiochirurgicznych, neonatologicznych, onkologicznych i nefrologicznych, a także oddziałów intensywnej terapii. Wprowadziła kilka programów medycznych min. program udzielania pierwszej pomocy medycznej pod nazwą “Ratujmy i uczmy ratować” polegający na promocji publicznego dostępu do półautomatycznych defibrylatorów.

Wspólnie z PCK prowadzi szkolenie wykonywania podstawowych czynności ratujących życie osobom poszkodowanym w wypadkach. Dzięki tej akcji najmłodsze dzieci w szkołach i przedszkolach uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy począwszy od wezwania pomocy przez telefon po najprostszej czynności przy osobie poszkodowanej.

W poprzednich latach zakupiono między innymi pompy insulinowe dla dzieci z cukrzycą oraz osobiste urządzenia do dializ domowych, wyposażono wiele instytucji publicznych w defibrylatory. Dzięki zebranym przez WOŚP pieniądzom Polska jako jedyny kraj na świecie wykonuje badania przesiewowe słuchu u wszystkich noworodków, co pozwala na wczesne wykrycie wad laryngologicznych i skuteczne ich leczenie.

Działalność Fundacji nie zamyka się jedynie do ram naszego kraju, ale wychodzi poza jej granice pomagając min. szpitalowi dziecięcemu na Sri Lance poprzez zakup sprzętu medycznego. Przeprowadzono również skomplikowaną operację chirurgiczną dziewczynki z Iraku w Otwockim Szpitalu.

Od kilku lat Fundacja współpracuje z Katedrą Intensywnej Terapii Uniwersytetu w Pittsburgu oraz z American Heart Association w celu prowadzenia szkoleń w udzielaniu pierwszej pomocy medycznej.
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Komisja Rewizyjna, zaś nad całością organizacji czuwa Prezes oraz Zarząd, którego przewodniczącym od lat jest Jurek Owsiak. a wszystkie te funkcje sprawowane są społecznie.

Każdego roku w styczniu w niedzielny, zazwyczaj mroźny, poranek zaczyna się akcja zbierania pieniędzy w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą wspiera tysiące wolontariuszy oraz setki tysięcy ludzi dobrej woli. Na ulicach, placach, skwerach i w parkach w całym kraju, a od kilku lat za granicą, rozbrzmiewają radosne dźwięki muzyków grających charytatywnie.

Poprzez zabawę i wspólnie spędzony czas wolontariusze zbierają pieniądze na konkretny, wcześniej wytyczony cel. Swoją charyzmą i wielkim sercem od lat jednoczy ich dobry duch tej akcji Jurek Owsiak.

Nie ma takiego miasta, ani szpitala w Polsce, w którym nie byłoby urządzenia z serduszkiem, ofiarowanego przez Fundację WOŚP. Dzięki tym darom ludzkiej życzliwości oraz zaangażowaniu setek tysięcy wolontariuszy wyleczono i uratowano wiele dziecięcych istnień.