Kluby Anonimowych Alkoholików


Praktyczne informacje o wolontariacie i organizacjach wolontarystycznych w Polsce

Kluby Anonimowych Alkoholików

Pierwsze formy działalności ruchu Anonimowych Alkoholików zanotowano w latach trzydziestych minionego wieku w Stanach Zjednoczonych.

Dwóch mężczyzn, którzy pili od lat i byli przez swoje środowiska uznani za nałogowych alkoholików dochodzi przypadkiem do wniosku, że wzajemnie potrafią sobie pomóc wytrwać w trzeźwości.

Obaj, bez efektu, podejmowali różne próby leczenia i kuracje. Nagle w zadziwiający sposób jeden wspomagając duchowo drugiego jednocześnie sam pozostaje trzeźwy.

Pomagając w ten sposób sami czuli się silniejsi i potrafili zachować wstrzemięźliwość od alkoholu, a wysiłek ten im samym przynosił korzyść. Chcąc przekazać swe doświadczenia innym uwikłanym w alkoholizm osobom, grupa niepijących alkoholików stworzyła publikację i opublikowała książkę pod tytułem „Anonimowi Alkoholicy”. Tak powstał ruch zwany popularnie AA. Wspólnota rozrosła się i dziś działa w 153 krajach świata.

Do Polski pierwsze informacje o tym ruchu nieśmiało przemycano w latach pięćdziesiątych, ale na dobre zadomowił się on dopiero w latach siedemdziesiątych. Obecnie jest to ogromny ruch, który posiada około 1800 czynnie działających grup.

W Warszawie powołano do życia Fundację pod nazwą „Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce”, która wspomaga działalność wszystkich grup AA. Organizacja posiada również własne czasopismo pod nazwą „Zdrój”, aby skutecznie informować o sposobach działania klubów.


Ludzie zrzeszeni w AA stanowią wspólnotę, która dzieli się wzajemnie doświadczeniami, wspomaga siłą i nadzieją. Każdy może rozwiązać swój problem i wyjść z alkoholizmu, przekonują się wzajemnie członkowie AA, a ich podstawowym celem jest wytrwać w trzeźwości i pomagać innym w jej osiągnięciu.

Pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu jest przyznanie się samemu sobie, że nie panuje się nad alkoholem, a niekontrolowane picie prowadzi do katastrofy życia rodzinnego i zawodowego.

Powoduje cierpienie najbliższych, zanik więzi i uczucia miłości. Wielu osobom nałóg zrujnował życie, prowadząc do utraty godności, zdrowia własnego i rodziny oraz powodując utratę majątku.

W gronie AA spotykają się osoby w różnym wieku, o różnym statusie społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Łączy ich wspólny problem – alkohol.

Wspólnie spotykając się, rozmawiając o swoich uczuciach i problemach są wstanie zachować trzeźwość i uwolnić się od przymusu picia. Sporo dowiadują się o sobie, a wiedzę tę wykorzystują w walce z nałogiem i powrotu do trzeźwego życia.


Szczegółowe informacje na temat działalności klubów AA można uzyskać w biurach Regionalnych znajdujących się w dużych miastach w Polsce oraz w Fundacji Biura Służby Krajowej AA w Warszawie.