Wolontariat wśród osób starszych stał się w ostatnich latach bardzo popularny, ponieważ jest duża grupa osób po 50 roku życia nieaktywnych zawodowo. Praca wolontariusza wymaga poświęcenia wolnego czasu, który nie stanowi problemu dla osób starszych, w przeciwieństwie do młodych zaangażowanych zawodowo.

Po przejściu na emeryturę wiele osób odczuwa pustkę, odrzucenie, nie wie jak zagospodarować swój wolny czas, aby móc nadal cieszyć się życiem.

Wypracowali przez lata poczucie obowiązku, którego nagle zaczyna im brakować. Tak naprawdę każdy, bez względu na wiek, chce czuć się potrzebny i uczestniczyć w życiu społecznym. Tymczasem aktywność woluntarystyczna osób w starszym wieku przynosi wiele korzyści, które płyną w obie strony.

Wolontariuszom pozwala utrzymać stały kontakt z ludźmi, czuć się potrzebnym oraz dzielić się swoimi umiejętnościami i doświadczeniami. Kontakt z ludźmi oraz więź jest ważnym elementem życia i wzmacnia poczucie własnej wartości. W krajach zachodnich wolontariat wśród osób starszych jest bardzo popularny, ale z badań przeprowadzonych w naszym kraju wynika, że większość ankietowanych wyraża chęć włączenia się w życie społeczne.
Nadal funkcjonuje negatywny obraz człowieka starszego, który jest pasywny, zamknięty na otaczający go świat, który nie rozumie współczesnego świata i nie podąża za postępem. Ponadto starość często kojarzona jest z chorobami lub wręcz z niedołęstwem. Nic bardziej mylnego. Dzisiejsi seniorzy, to ludzie w dobrej formie psychicznej i fizycznej.
Realizowane są projekty, których celem jest łączenie i zbliżanie pokoleń, poprzez zaangażowanie społeczne seniorów na rzecz dzieci i młodzieży.

Współpraca międzypokoleniowa polega na wspólnym uczestnictwie w warsztatach i szkoleniach, wymianie doświadczeń i dzieleniu się wiedzą. Dochodzi do spotkania dwóch, odmiennych światów, kultur, pokoleń. Mówi się, że młodzi pozbawieni są ideałów, wzorców do naśladowania, ale znajomość z kimś, kogo mogą podziwiać potrafi to zmienić. Starsi ludzie znają historię z autopsji, a ich opowieści o tym co widzieli i przeżyli, są najlepszą lekcją historii. Znają na pamięć wiele utworów literackich, piosenek oraz bajek, które trudno znaleźć w książkach. Posiadają rzadką dziś umiejętność wykonywania robótek ręcznych na drutach lub szdełkiem. Młodzi uczą się poszanowania tradycji i szacunku do osób starszych.
Starsze osoby natomiast mają możliwość nauczenia się od dzieci i młodzieży współczesnych sposobów porozumiewania się jak np. posługiwanie się telefonem komórkowym lub pocztą elektroniczną. Stworzenie nowych międzypokoleniowych przyjaźni pozwala poznać przyszywaną babcię – przyszywanego wnuka.
Osoby zainteresowane szerzej podjęciem pracy wolontariusza znajdą informację w Centrach Wolontariatu we wszystkich miastach wojewódzkich lub w działających klubach seniora.